Web Tasarımda Kullanılan Yazılım Dilleri Nelerdir?

0
1958

Web yazılım dilleri, web yazılımında gerekli fonksiyonların sağlanabilmesine yardımcı olan, görsel ve teknik parçaların oluşturulmasını sağlayan programlama dilleri olarak tanımlanabilir.

Bir web sitesinin oluşturulabilmesi ve sürdürülebilir biçimde işleyebilmesi için en önemli malzeme yazılım dilidir.

Bir web sitesinin tasarımında kullanılan yazılım dili CSS, vb.net, XML, JAVA, PHP, SQL, Ruby veya Python yazılım dillerinden herhangi biri olabilir. Bunun yanında bir web sitesinin yazılım sürecinde HTML diline de ihtiyaç vardır, bu herhangi bir yazılım dili olarak tanımlanmıyor olsa da web tasarım sürecinde olmazsa olmazdır.

Ek olarak bu yazıda web yazılım sürecinde önemli bir yeri olan Asp.net’den de kısaca bahsedilmektedir.

CSS

CSS, Cascading Style Sheets, Türkçe’ye Basamaklı Stil/Biçim Sayfaları olarak çevrilebilir. İnternet sitelerinin kodlanmasında kullanılan ilk üç teknolojiden biri olan CSS, HTML’nin çok daha geniş bir hâlidir. CSS adından da anlaşılacağı üzere bir biçimlendirme dilidir. Web sitenizde görseller, videolar, metinler, yazı tipi ve rengi gibi konularda düzenlemeler yapmanıza olanak tanır.

VB.NET

Açılımı Visual Basic .NET olan VB.Net adından da anlaşılabileceği üzere görsel düzenlemelerin yapılabilmesine aracılık eden bir web tasarım yazılım dilidir. Önceki sürümü olan Visual Basic’in çok daha detaylı özellikler sunabilmesi için güncellenmiş hâlidir. Bunun yanında sunduğu en büyük avantajlardan ikisi çok kolay kullanılabilir olması ve .Net kütüphanesiyle birliktelik içerisinde bulunmasıdır.

XML

Türkçesi Genişletilebilir İşaretleme Dili olan XML, küçük ve büyük harflere duyarlı bir dildir. Buradan da anlaşılabileceği gibi bilgi işlem sitemleri ve internet kullanıcıları için dokümanların kolayca okunabilir olmasını sağlayan bir işaretleme dilidir. Verilerin kolayca okunabilmesini sağlamasına ek olarak farklı sistemlerin kendi aralarında veri ve bilgi alışverişi yapmalarını da mümkün kılmaktadır. XML için bunun en önemli ara format görevlerinden biri olduğu söylenebilir.

JAVA

Java’yla ilgili olarak öncelikli bilinmesi gereken durum birçok web sitesi ve uygulamanın Java olmadan çalışamayacağı gerçeğidir. Java, bir bilgi işlem platformu görevi gören bir programlama dilidir. Java’nın en önemli özelliği ise bütün platformlardan bağımsız ve bilgisayar sistemlerine veya mimarisine bağlı olmaksızın çalışabilme özelliği göstermesidir.

PHP

PHP, açılımıyla Hypertext Preprocessor, internet sistemi için üretilmiş olan çok geniş bir kullanım alanı bulunan, sunucu taraflı bir programlama dilidir. Aynı zamanda içerisine HTML de gömülebilen PHP nesne yönelimli ve genel amaçlı bir yazılım dili olarak tanımlanabilir.

SQL

Kendisi bir ana programlama dili olmamasına rağmen sıklıkla kullanılan bir alt dil olan SQL internet ortamındaki verileri yönetmek, veri tabanından belirlenmiş bilgilerin alınmasını sağlamak ve tasarlamak için kullanılmaktadır. Sorgulama dili olarak tanımlayabileceğimiz SQL, sorgulama esnasında veriler üzerinde çeşitli işlemler yapmamız konusunda da kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

Ruby

Ruby açık kaynak kodlu, özgür bir programlama imkânı sunan, nesne yönelimli ve dinamik bir programlama dili olarak tanımlanabilir. Ruby genel itibariyle web uygulamaları oluşturmak, geliştirmek ve tasarlamak amacıyla kullanılan, son derece kolay bir kullanım metoduna sahip bir dildir.

Python

Python’un en önemli özelliklerinden biri karşılaşılan her soruna ve hataya tek ve net bir yanıt oluşturmaya odaklanmasıdır. Basit söz dizimi programlama dili, kolaylıkla öğrenilmesine imkân sağlamaktadır. Birçok işletim sistemiyle kolaylıkla çalışabiliyor olması da Python’u diğerlerinden ayıran önemli bir ayrıcalık olarak ifade edilebilir.

Bonus: HTML

İngilizce Hyper Text Markup Language açılımına sahip, Türkçe’ye Hiper Metin İşaretleme Dili olarak çevrilebilecek HTML bir programlama dili olarak tanımlanmıyor olsa da programlamada kesinlikle yer alması gereken yardımcı eleman olarak görev almaktadır. HTML ile mevcut durumdaki web sitenizde bulunan metinlerin, görsellerin ve videoların boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir alternatifi şu an için bulunmamasından ötürü kullanımının bir gereklilik olduğunu söylemek mümkündür.

Bonus 2: Asp.net

Aktif Sunucu Sayfaları anlamına gelen Asp.net web uygulamaları, XML tabanlı web servisleri ve dinamik web sayfaları geliştirilmesini sağlayan bir uygulama geliştirme aracıdır. Microsoft tarafından, önceki sürümü olan ASP programlama dilinin üzerinde çeşitli değişikliklerin ve geliştirmelerin yapılmasıyla ortaya çıkarılmış bir çatı sistemdir. Bir yazılım dili olmamakla birlikte oluşturduğu çatı sistemle web tasarım dilleri arasında önemli bir etkililiği vardır.

SEO İçin Özgün İçeriğin Önemi

Site Haritası Oluşturma ve Gönderme