Dijital Pazarlama Uzmanı

0
1988

Dijital pazarlama uzmanı, çalıştığı firma ya da markanın hedef kitlesini tespit eden ve bu kapsamda markanın bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan kişidir. Gerek markanız için gerekse de kariyer hedefleriniz adına dijital pazarlamayı nasıl görmeniz gerektiğine bu yazımız sayesinde karar verebilirsiniz.

 • Dünden bugüne dijital pazarlamanın tarihi nedir?
 • Dijital pazarlama nedir?
 • Dijital pazarlamanın etkin şekilde yapılabilmesi için neler yapılması gerekir?
 • Dijital pazarlama uzmanı olmak için neler yapılmalıdır?
 • Markanın belirlenen hedeflere ulaşmasında dijital pazarlama uzmanının rolü nedir?
 • Dijital pazarlama uzmanının sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Dilerseniz öncelikle dijital pazarlamanın nasıl geliştiği ile yazımıza başlayalım.

Dünden Bugüne Dijital Pazarlama

Özellikle son 30 yılda teknolojide inanılmaz atılımlar gerçekleşmiştir. Bu nedenle işletmeler müşterileri ile iletişimlerini bu teknolojik gelişmeyi göz önünde bulundurarak ilerletmek zorunda kalmışlardır.

1990 ‘lı yıllarda pazarlama ve reklamcılık sektörü klasik pazarlama yöntemlerine dayanıyordu. Bunun yanında televizyon, radyo, gazete, basılı, görsel ve işitsel diğer yayın organlarından istifade ediliyordu. Son yıllarda insanlar bu tür yayın organlarından dijital, hatta mobil ağlara yönelmişlerdir. Daha doğrusu teknolojinin inanılmaz bir hızla gelişmesi neticesinde bu tür argümanlar, insanların hayatında büyük yer işgal etmeye başlamıştır.

Peki, pazarlama sektörünün big-bang’i olarak adlandırılan bu gelişme, neyi gerekli kılmıştır? Yaşam tarzımızı iyileştirme adına insanların büyük talep gösterdiği dijital pazarlamanın kökeninde ne yatıyor? Dilerseniz yazımızın devamında bu konuları inceleyelim.

Dijital Pazarlamanın Kökeni

Her ne kadar dijital pazarlama dünyasını araştıran uzmanlar, sektörün son 30 yılda büyük gelişim kat ettiğini iddia etse de söz konusu kavram daha eski döneme dayanır. 1980’li yıllarda bilgisayarların bellek kapasitesinin artması ile birlikte şirketler, müşteri bilgilerini depolamak adına büyük olanaklara sahip olmuşlardır. Bu da bilgisayar dünyasının pazarlama alanında geniş imkânlara yol açmasını desteklemiştir.

İnternet, 1990’lı yılların başlarında sadece bilginin okunabildiği, kullanıcılar için son derece basit bir sistemdi. E-posta kullanımının yaygınlaştığı 1994 yılından itibaren ise internet, yeni bir pazarlama teknolojisinin önünün açılmasını sağlamıştır.

Kampanyaların tasarım aşamasında başarılı olabileceği birçok program ve yazılımın geliştirilmesi ile dijital pazarlama atılımları devam etmiştir. Bu kapsamda gelişmiş yazılımların başında Photoshop, Quicktime ve Adobe Illustrator gibi programlar gelir. Söz konusu yazılımlar, internet ile bir araya gelerek 21. Yüzyıl dijital pazarlama gelişimlerinde büyük atılıma neden oldu.

1998 yılında Google’ın kurulması ve takip eden dönemde Blogger, Myspace ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının ortaya çıkması ile pazarlama sektörü bambaşka bir hal almıştır. Bu keşifler işletmelerin yeni evrensel kanallara yönlenmesinin önünü açmıştır. Şirketler bu kanallardan aktif olarak yürüyerek pazarlama alanında yeni yollar denemişlerdir. Günümüz dünyasına baktığımızda bu alanda işletmelerin oldukça başarılı olduğunu da söyleyebiliriz.

Dijital Pazarlamanın Etkinliğini Artırması

2000 yılında yaygınlaşan mobil reklamcılık anlayışı ile geleneksel pazarlama yöntemlerinden uzaklaşma adına çok önemli bir adım atılmıştır. Aynı yıl Google, arama motoru işlevlerini genişletti. Adwords ve Adsense gibi pazarlamaya dönük araçlarını tanıtmaya başladı. Kullanıcının Google aramalarına göre reklamlara kanalize edilmesi sağlandı. Bu da internet kullanıcılarının aramalarının analiz edilmesi demekti ve pazarlama alanında muhteşem bir adımdı.    

Çerezler, ilk etapta aktif internet kullanıcılarının alışkanlıklarını irdelemeyi başardı. Fakat pazarlama alanında faaliyet gösteren şirketler daha çok kullanıcıların verilerini toplamanın daha faydalı olacağına inanıyordu.

Pazarlama alanında gazete ya da dergi sayfalarında reklamların görülmesi ya da posta kutusuna el ilanları bırakılması yavaş yavaş tarihe karışıyordu. Pazarlama artık, web siteleri, sosyal medya platformları, çevrimiçi reklam hizmetleri, mobil platform kampanyaları, interaktif videolar ve buna benzer promosyon kanalları üzerinden yapılmaya başladı.

Bir dünya markası olan Coca Cola önderliğinde firmalar yeni dijital dünyaya ayak uydurmak zorunda kaldılar. “Bir kola paylaş” sloganı ile dijital dünyada büyük etki uyandırarak herkes tarafından bilinir hale gelmiştir. 

Kısaca dijital pazarlama tarihini özetlediğimizde artık pazarlamanın eski yöntemlerden çok daha ileri boyutlarda yapıldığını görüyoruz. Hala da dijital dünyadaki gelişim devam etmekte ve işletmeler için zorunluluk doğurmaktadır.

Dijital Pazarlama Kariyerine Giriş

Dijital pazarlama sektörü, insanların hayatını değiştiren çok önemli bir alandır. Teknoloji her geçen gün biraz daha değişiyor. Bundan sonra da kazanılan ivme ile gelişimin daha da ileri boyutlara varacağı düşünülüyor. Değişen dünyaya ayak uydurmak bir ihtiyaçtan ziyade zorunluluk halini almıştır. Peki, dijital pazarlama dünyasında kariyer hedefleyen birisi olarak bu değişime hazır mısınız?

Kısa bir Google araştırması yaptığınızda dahi sektör ile ilgili birçok dokümana ulaşabilirsiniz. Bunun yanında birçok dijital pazarlama uzmanının hikâyesini dinlemek, kariyer anlamında size ışık tutacaktır. Bu anlamda bazı dijital pazarlama uzmanı kişilerin kariyerine SEO ile başladıkları dikkat çekmektedir. Çünkü SEO, dijital dünyanın en temel basamağıdır. Dijital pazarlama anlamında SEO’nun tek başına yeterli olmadığını da baştan belirtmekte fayda vardır.

SEO, Google ADS, sosyal medya platformları ve bunların reklamcılık sektöründe kullanılması, beraber değerlendirilmesi gereken bir konudur. Hedef kitlenin zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği her alanın dijital pazarlama sektöründe yakından takip edilmesi bir gerekliliktir. Bu alanda SMS, mail ya da buna benzer dijital kanallarla iç içe olunması gerekir.

Dijital Pazarlama Kariyerine Başlangıç

Dijital pazarlama ekipmanlarını bir şirketin birimleri gibi değerlendirebilirsiniz. Departmanlardan birinin eksik olması demek, firmanın operasyonel süreçlerde yetersiz kalması anlamına gelecektir. Tüm ekipmanlar aktif şekilde kullanıldığında marka trendiniz artacak, web sitesi trafiğiniz kısa sürede arzu ettiğiniz yoğunluğa ulaşacaktır.

Burada, dijital pazarlama kariyerine yönelik çevrimiçi kaynaklar ve eğitimlerden de istifade edebileceğinizi de ifade etmek istiyoruz. Söz konusu kaynaklardan istifade ederek sektör alanınıza göre müşterilerinize hangi alandan yaklaşmanız gerektiğini hızlı ve doğru şekilde analiz edebilirsiniz.

İyi bir dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorsanız dijital pazarlama ile ilgili her konuya hâkim olmanız gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki konu başlıkları, sizlere bu alanda kariyer yapma adına yol gösterici olacaktır. 

 • Dijital pazarlamanın temel kavramları
 • Web siteleri
 • Google reklamcılık faaliyetleri
 • SEO
 • Sosyal medya reklamcılık faaliyetleri
 • Sosyal medya hesap yönetimi
 • Google Analytics
 • Diğer dijital araçlar

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama alanında kariyer yapma niyetindeyseniz dijital pazarlama temellerine hâkim olmanız gerekir. Bir binanın temelini sağlam bir şekilde inşa etmeden binanın üst katlarını çıkmanız, binanın kısa sürede yıkılmasına neden olacaktır.

Dijital pazarlama, web siteleri, arama motorları, sosyal medya platformları, e-mail ve mobil uygulamalar kullanılarak yapılan reklam ve organik çalışmaları ifade eden bir kavramdır.

Dijital platformlar, günümüzün pazarlama dünyasının merkezinde yer alır. Tüketiciler, satın alacakları ürünleri araştırırken ilk önce dijital kanallardaki görüşlerden istifade ederler. O halde dijital pazarlama uzmanı olmak harika bir meslek seçimi olmaz mı?

Bu başlıkta dijital pazarlamanın ne gibi faydalarının olduğuna da değinmekte fayda vardır. Dijital pazarlama avantajlarından istifade ederek aşağıdaki faydaları elde edebilirsiniz.

 • Marka bilinirliği ve kurumsal imajın oluşmasına destek olur.
 • Markanızı kısa sürede büyük kitlelere tanıtarak internet ortamında tanınır bir hale getirebilirsiniz.
 • Markanın büyüme hedeflerine kısa sürede ulaşılabilir.
 • Markanın kısa, orta ve uzun vade hedeflerine ulaşmakta dijital pazarlama çok etkin bir yere sahiptir. 
 • Firmanın gelir seviyesini önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Kanalları Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi dijital pazarlamanın temelini dijital pazarlama kanalları oluşturur. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanı, faaliyet alanını aşağıdaki konulara yoğunlaştırarak icra etmelidir.

Sosyal Medya İçerik ve Reklamları

Günümüzün tartışmasız en çok talep gören iletişim kanalları sosyal medya platformlarıdır. Günümüz dünyasında sosyal medya, sosyal bir güç alanı, siyasi güç platformu ve toplumsal bir kaynaktır. Bunun yanında söz konusu mecra pazarlama alanında eşi bulunmaz bir nimettir. Sosyal medyanın en önemli dijital kanal olduğunu söylesek, mübalağa yapmış olmayız.

Herkesin sosyal medya kullanıyor olması, herkesin bu alanda uzman olduğunun bir göstergesi değildir. Bu alan, strateji çalışması için uzmanlık gerektiren bir platformdur. Pazarlama alanında hitap edilen hedef kitle farklılık göstereceği için kullanılacak dil de hedefe ulaşmada etkin bir rol oynayacaktır. Dijital pazarlama uzmanı, bu alanı en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Burada bir örnekle konunun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Örneğin genç kesime yönelik bir restoran işletmesi için sosyal medya reklam ya da içeriklerinden yararlanılıyorsa, samimi bir dil, doğru bir seçim olacaktır. Bu kapsamda Dijital pazarlama uzmanı etkin dil kurallarına da hâkim olmalıdır.

Hem işletme açısından, hem de hedef kitle açısından mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir altın kural vardır. Birincisi, üretilen içerikler çok kaliteli ve özgün olmalı, ikincisi ise platformda kullanılan görseller yüksek çözünürlükte olmalıdır. Sadece içerikler ile değil, aynı zamanda sosyal medyadan verilen reklamlar ile de hedef kitle etkilenmelidir. Sosyal medya içerik ve reklam çalışmalarında aşağıdaki kuralların dikkate alınması büyük fayda sağlayacaktır.     

 • Bu işi farklı yaptığınızı hedef kitleye hissettirin.
 • İçerikleri sadece paylaşmış olmak için paylaşmayın.
 • Paylaşım yapacağınız saat dilimini doğru belirleyin.
 • Reklamların ilgi çekici olmasını sağlayın ve doğru müşteri profiline yönlenin.
 • Reklamların doğru hedef kitleye hitap etmesini sağlayın.
 • Mutlaka dijital pazarlama uzmanı desteği alın.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Arama motoru optimizasyonu (SEO) ile ilgili bugüne kadar binlerce yazı, makale ve kitap yazılmıştır. En kısa tanımı ile SEO, sitenin arama motorlarında üst sıralarda yer alması için yapılan çalışmaların tümüne verilen isimdir. Sitenin üst sıralarda yer alması için A’dan Z’ye yapılan tüm faaliyetler SEO kapsamında yapılan faaliyetler olarak nitelendirilebilir.  

Dijital pazarlama uzmanı, site ile ilgili çalışmaları, sitenin içeriğine yazılacak içerik konularını doğru belirlemesi gerekir. Bunun için de her şeyden önce arama motorunda sizin bulunduğunuz sektör ile ilgili insanların ne gibi aramalar yaptığını araştırmalısınız. Burada da yapılacak araştırma sonunda yazıda kullanılacak anahtar kelimeler belirlenecektir. Belirlenen anahtar kelimelerin de yazdığınız yazıda %2-3 oranında kullanmanız gerekir. Bu kapsamda yapılacak SEO çalışması sadece anahtar kelimeler ile ilgili de değildir. Anahtar kelime seçimi ve yoğunluğunun yanında aşağıdaki hususlara dikkat ederek SEO uyumlu bir yazı yazılabilir.

 • İçeriğin uzunluğu
 • İçeriğin başlık ve alt başlıkları
 • İçerikte görsellere yer verilmesi
 • Headinglerden ve Image Taglardan yararlanılması
 • Link çıkışlarının yapılması
 • Yazının uzman bir kişi tarafından özgün şekilde yazılması

Yukarıdaki nitelikler dikkate alınarak yazı, SEO’ya uyumlu hale getirilebilir. Tabi bu konu o kadar da basit değil. Dijital pazarlama uzmanı, bu anlamda her türlü desteği sağlayacak, yazıların nasıl ve ne şekilde SEO uyumunun sağlanacağı konusunda size destek olacaktır.  Bu konuda uzman yardımı, daha kolay yol almanızı sağlayacaktır.

Google SEO Güncellemeleri

Google’ın SEO ile ilgili güncellemeleri takip edilerek yazı ve web sitesinin uyumu gerçekleştirilmelidir. Gerekli optimizasyonun sağlanması neticesinde yapılan çalışmadan en yüksek verim sağlanabilir.   Çalışma esnasında dijital pazarlama uzmanının aşağıdaki hususlarda ayrıca hassasiyet gösterilmesi gerekir.

 • Doğru hedefin belirlenerek stratejilerin bu eksende belirlenmesi
 • Kullanıcı deneyiminin konunun merkezinde yer alması
 • Sabırlı olunması

İçerik Pazarlaması

İçerik pazarlaması, bir blog ya da sosyal mecrada pazarlama maksadıyla yapılan ürün ve hizmet alanlarıdır. Bu işin de etkin şekilde yapılabilmesi için güzel bir yazı dili ve görsel ekipmanlara ihtiyaç vardır. İçerik ne kadar samimi, güvenilir ve doğru olarak paylaşılırsa müşteri kitlesi ile marka arasında güçlü bir ilişki kurulabilir. Bu uygulama yapılırken sosyal medya mecrasında yüksek takipçi sayısına sahip kişiler ile çeşitli anlaşmalar yapılarak reklam ve pazarlama faaliyetleri güçlendirilebilir. İçerik pazarlamasında da dijital pazarlama uzmanı aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

 • Dijital pazarlama uzmanı içerikleri farklı ve özgün hazırlamalı ya da hazırlanmasını kontrol etmelidir.
 • Dijital pazarlama uzmanı doğru stratejiler ve doğru öğelerin kullanmalıdır.
 • Dijital pazarlama uzmanı, resim, video ve infografik çalışmalara entegre olmalıdır.

Google Ads Reklamları

Kampanyaların müşterilere ulaştırılması maksadıyla kullanılan kanallardan biri de Google Ads reklamlarıdır. Söz konusu sistem, google arama motoru üzerinden reklam vermenizi sağlayan bir mekanizmadır.  Bu sayede müşteri kitlesine toplu bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Google Ads, aynı zamanda e-mail pazarlama yönteminde de çok etkilidir. Maliyeti, kişi ya da firmaya göre ayarlanabilen reklamlar aynı zamanda B2B pazarlamada da kullanılan bir yöntemdir. Bu alanda dijital pazarlama uzmanının dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde maddeleyebiliriz. 

 • Doğru kitleye yönelik çalışmalar yapılması
 • Tanıtımlarda doğru yöntemlerin belirlenmesi
 • Reklam saatlerinin araştırılarak, doğru tespit edilmesi
 • Reklam başlığının pazarlama teknikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi
 • Web sitesinin mümkün olduğu kadar optimize edilmesi

Mobil Pazarlama

Son 10 yılda akıllı telefon kullanımı inanılmaz bir hızla artmıştır. Bundan sonraki dönemde de bu hızlı değişimin aynı ivme ile devam edeceği düşünülmektedir. Hâlihazırda ülkemizde akıllı telefon kullanım oranı % 92’dir.

Akıllı telefonlardaki yüksek kullanım oranı, dijital pazarlama alanını mobil pazarlama yoluna kanalize etmiştir. Müşterilere SMS ya da mail yolu ile ulaşmak yerine mobil uygulamalar üzerinden yapılan reklam kanalları, mobil pazarlama olarak sınıflandırılır. Dijital pazarlama uzmanı, mobil pazarlama ile insanlara çok daha kolay ve etkili bir yoldan ulaşılmış olur.    

Kurumsal Bir Web Sitesi

Dijital pazarlamanın önemli unsurlarından biri de kurumsal web sitesidir. Her markaya ait kurumsal bir web sitesi olmalıdır. Kullanımın kolay olduğu, direkt müşteri odaklı ve etkileyici bir tasarıma sahip web sitesi ile başarıya kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Web sitesini dijital ortamdaki dükkân olarak düşünebilirsiniz. Bu nedenle site tasarımı, yani dükkânın vitrini, hedef kitleyi etkileyecek yeterlilikte olmalıdır. Dijital pazarlama uzmanı, bu hususu atlamamalıdır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında, dijital pazarlama alanında başarılı olabilmek için dijital pazarlama kanallarından en yüksek oranda istifade etmek gerekir. Kaliteli çalışanlar, kaliteli içerik üretebilir. Kaliteli içerikler, kaliteli ürün demektir. Kaliteli ürünler de hedef kitlede prestijli ve güvenilir marka oluşturmanızı sağlayacaktır.

Pazarlama alanında başarılı olabilmek, internetten kopmadan çağa ayak uydurmaya bağlıdır. Bu teknikleri uygulayarak ilerlemeniz durumunda markanızı en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilir, daha gerçekçi hedeflerle ilerleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanının Sahip Olması Gereken Nitelikler

Dijital pazarlama alanında başarılı olmak için dijital pazarlama ile ilgili her türlü detaya hâkim olmak gerekir. Bu kapsamda iyi bir dijital pazarlama uzmanından destek alabilirsiniz. Deneyimli bir uzman, işletmenizi nasıl kısa sürede başarıya ulaştıracağınız konusunda sizi en iyi şekilde yönlendirecektir.

Farklı bir beceriye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, birden fazla karmaşık pazarlama kampanyalarını yönetip pazarlama liderliği kariyeri arıyorsanız dijital pazarlama uzmanı olmayı düşünebilirsiniz.

Markalar, dijital pazarlama uzmanını işe alırken şu niteliklerin söz konusu kadroda olmasını isterler.

 • Markanın çevrimiçi pazarlama kampanyalarını tasarlayabilmelidir.
 • Dijital pazarlama uzmanı, hazırlanan pazarlama kampanyalarını yürütüp yönetebilmelidir.
 • Dijital pazarlama kanallarını eksiksiz olarak markanın hedeflerine uygun şekilde uygulamalıdır.
 • Dijital pazarlama kanallarını firmanın hedefleri doğrultusunda güncelleyebilme yetisine sahip olmalıdır.

Çoğu firma, dijital pazarlama uzmanı kadrosunda çalıştıracağı personeli kendi organik bünyesinden istihdam etmek ister. Bu sayede söz konusu pozisyonda çalışan personel, firma için gerçekçi hedefler belirleyerek buna göre dijital pazarlama kanallarını kullanacaktır. Firmaların genel bakış açısına göre bu uygulama, şirketin kısa, orta ve uzun vade hedeflerine kısa yoldan ulaşmayı sağlayacaktır.

Dijital pazarlama kariyerinde başarılı olmak için tüm kaynakların ayrıntısı ile incelenmesi ve güncel gelişmelerin takip edilmesi gerekir. Bu sayede hem firma için daha faydalı bir yol haritası çıkarılacak, hem de başarılı bir kariyer hedefine ilerlenecektir.  

Dijital Pazarlama Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Yukarıda da kısmen açıklandığı gibi dijital pazarlama uzmanının firmanın hedeflerine en kısa yoldan ulaşması adına çok önemli görevleri vardır. Aşağıdaki başlıklarda bu görevlerin neler olduğunu bulabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı, Kampanyaları Oluşturur ve Bu Kampanyaları Yürütür

Dijital pazarlama uzmanının öncelikli görevi şirket için dijital bir strateji oluşturmak ve bu stratejinin uygulanmasını sağlamaktır. Söz konusu personel, birden fazla platformda yer alan kampanyaların planlanması, oluşturulması ve uygulanmasından sorumludur.

Dijital pazarlama uzmanı, şirket, marka, ürün ve hizmetler ile ilgili farkındalık yaratma adına organik arama kampanyaları oluşturulması, ücretli reklam faaliyetleri, e-mail pazarlaması, sosyal medya ve diğer kanalları kullanmalıdır.

Reklam Metin Yazarlığı ve İçerik Oluşturma Faaliyetini Dijital Pazarlama Uzmanı İcra Eder

Dijital pazarlama uzmanı, uzman bir metin ya da içerik yazarı ekibi ile çalışır. Bu iş için de kendisine firma tarafından belli bir bütçe ayrılır. Fakat çoğu şirket, pazarlama kampanyalarının desteklenmesine yönelik reklam metinlerinin dijital pazarlama uzmanı tarafından yazılmasını bekler.

Halkla ilişkiler kampanyalarına yönelik misafir yazarlardan etkili içerik metinleri talep edilebilir. Dijital pazarlama uzmanının bu metinleri talep etmesindeki amaç, vaktini etkin kullanma gayretidir. Firmanın amaçları doğrultusunda en iyi reklam metinleri oluşturma kabiliyetinin dijital pazarlama uzmanında olması beklenir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Kampanya Görsel Ekipmanlarını Geliştirir

Müşteriyi ikna edici içerik metinlerinin çeşitli görsellerle desteklenmesi gerekir. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanı, alanında kabiliyetli grafik tasarımcıları ile çalışır. Bunun yanında söz konusu işlemi kendisi de yapabilir.

Mesleğinde yeterli donanıma sahip olan dijital pazarlama uzmanı Adobe Illustrator tarzındaki gelişmiş grafik tasarım programlarına hâkim olmalıdır. Söz konusu program, görüntülü reklamcılık faaliyetleri, infografik pazarlama ya da e-posta pazarlama kampanyalarını geliştirmeye yönelik çok uygun bir programdır.   

Dijital Pazarlama Uzmanı Web Sitesini Yönetir ve İçerikleri Yayınlar

Firmanın web sitesinin yönetilmesi ve içeriklerin yayınlanması dijital pazarlama uzmanının görevidir. Söz konusu personel bu işi yaparken web siteleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip, donanımlı kişiler olmalıdır.

Dijital Pazarlama Uzmanı Temel Düzeyde Kod Bilgisine Sahip Olmalıdır

Dijital pazarlama uzmanı, şirketin içerik yönetiminin etkin şekilde sağlanması için CSS ya da HTML kodunu değiştirebilir. Bu sayede teknik web sitesi optimizasyonlarının yapılabilmesi için gerekli yeteneğe sahip olmalıdır.

Pazarlama Kampanyalarının İzlenmesi ve Optimize Edilmesini Sağlar

Dijital pazarlama uzmanı, kampanyaların performansını takip etmek zorundadır. Takip edilen kampanyaların zaman içerisinde optimize edilmesi gerekebilir. Web sayfası trafiğinin nasıl oluştuğunun tespit edilmesi ve marka bilinirliğinin oluşturulması iş hedefine dönük tedbirler alınmalıdır. Google Analytics, veri analizinin yapılması için etkin bir uygulamadır. Web sitesi açılış ekranının performansının artırılması ve dönüşümlerin teşvik edilmesi için dönüşüm oranı optimizasyon (CRO) yazılımından istifade edilmelidir. Bununla birlikte görsel tasarım becerilerinden yararlanmak gerekir.

Dijital Pazarlama Uzmanı, Elde Edilen Sonuçları Firma Yöneticisine İletir

Dijital pazarlama uzmanı, çalıştığı birimde firmanın büyüklüğüne göre bir pazarlama yöneticisi ya da pazarlama direktörüne rapor vermek zorundadır. Bu kapsamda çalışmaların sonucunu göstermek amacıyla sunum ve gösterge tablolarının hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Kampanya sonuçlarını analiz ederek dijital kanallardan yatırım getirisi oluştuğunun gösterilmesi gerekir. Kampanyalar ile oluşturulan potansiyel müşteri kitlesi ve buna benzer temel performans göstergeleri ile şirket hedeflerine ulaşılması dijital pazarlama uzmanının sorumluluğundadır.

Dijital Pazarlama Uzmanında Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Dijital pazarlama uzmanı;

 • Dijital pazarlama uzmanı, pazarlama planlamasını yapar.
 • Pazarlama niteliklerini geliştirme adına yazılı ve görsel içeriklerin hazırlanmasını koordine eder ya da sağlar.
 • Pazarlama girişimlerini desteklemek adına tüm vasıtaları etkin şekilde kullanarak şirket yöneticilerini yönlendirir.

Aşağıda tanımlayacağımız beceri alanları, dijital pazarlama uzmanı için en önemli nitelikleri kapsar. Bu kapsamda söz konusu meslek alanında kariyer hedefleyen kişilerin hangi meziyetlere sahip olması gerektiğini bilmeleri gerekir.

 1. SEO

Dijital pazarlama uzmanı, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve bununla ilgili tüm kavramlara hâkim olmalı, yapılması gerekenleri ayrıntısı ile bilmelidir. Bu alanda kendini sürekli güncel tutmalı, gelişmeleri yakından takip etmelidir.

 • PPC

Pay per click (PPC-tıklama başına ödeme reklamcılığı) son dönemde en yaygın kullanılan reklam alanları arasındadır. Google, Microsoft ve sosyal medya reklamlarının etkin olarak kullanılmasından ve bunların takip edilmesinden dijital pazarlama uzmanı sorumludur. Bu alanda karlı PPC kampanyalarının yapılması, söz konusu personelin şirketi başarıya ulaştırılmasında çok önemlidir.

 • CRO

Dijital pazarlama uzmanı, pazarlama kanallarını optimize etmek için dönüşüm oranı optimizasyonunu kullanır. CRO, kampanya performansının artırılması ve genel karlılık oranının sağlanması adına çok önemli bir beceridir.

 • Veri Analizi

Dijital pazarlama uzmanı, kampanyaların performans değerlerini ölçmek, analiz etmek ve bunları değerlendirmek için veri analizinden yararlanırlar. Söz konusu personel, analitik becerilerini doğru içgüdüler ile geliştirerek veriye dayalı pazarlama kararı alır.

 • E-posta Pazarlaması

E-posta pazarlamalarının kampanyalarını hazırlamak, dijital pazarlama uzmanının görevidir. Kampanya hazırlandıktan sonra haber bültenleri yazılır, söz konusu bültenler potansiyel müşteri kitlesine e-posta ile gönderilir. Bu sayede müşterilerin firma ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması ve firmaya göz aşinalığı sağlanır.

 • Sosyal Medya Pazarlaması

Dijital pazarlama uzmanı, facebook, instagram, Linkedln gibi sosyal medya platformlarında takipçi sayısını sürekli artıran kabiliyete sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu sosyal medya platformlarının birbirine bağlı olması önem arz etmektedir.

 • İçerik Pazarlaması

Dijital pazarlama uzmanı, firmanın hizmet ya da ürünlerine yönelik hazırlanan içeriklerin ne şekilde akılda kalıcı olacağına, paylaşılabilir olup olmadığına, potansiyel müşterilerde eylem oluşturup oluşturmayacağına karar verecek kişidir. Bu kapsamda bir içeriğin nasıl olması gerektiği konusunda yeterli deneyime sahip olmalıdır.

 • Dijital PR

Dijital PR, basın bültenlerinin, yüksek kalitedeki backlink üretimlerinin, konuk yayınlarının ve çevrimiçi statü ve markaların geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Dijital pazarlama uzmanı, dijital PR taktik ve yöntemlerini kullanarak bunların tanımlanmasını sağlar.

 • Websitesi CMS

Websitesi CMS, web sitesinin yönetilmesinin yanında içeriklerin uygun şekilde yayınlanması kapsamında yapılan yönetim sorumluluğudur. Dijital pazarlama uzmanı, özellikle wordpress programına hâkim olmalıdır.

Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Dijital pazarlama uzmanı olmak, gelecek adına kariyer planlayan çoğu insanın hayalidir. Siz de bu hayali taşıyorsanız ve bu yolda kararlı şekilde ilerlemeye hazırsanız bu iş hiç de dışarıdan göründüğü kadar zor değil.

Günümüz dünyasında internet, insanların hayat alanlarının her yönüne nüfuz etmiş durumdadır. Bu nedenle insanların takip ettiği TV, dergi, gazete ya da kitap sayısı önemli oranda azalmıştır. Hal böyle iken insanların internete duyduğu ihtiyaç bundan sonraki süreçte de artacak gözüküyor.

İnsanlar interneti iletişim, eğlence, bilgi edinme ya da sosyal medya platformlarını takip etmek maksadıyla kullanır. İnterneti bu denli aktif kullanan bir topluma sahip olsak da insanlara dijital pazarlama yolu ile ulaşmak görüldüğü kadar da kolay değildir.

Hedef kitlenin dikkatini çekecek, yukarıda açıkladığımız hususlar ışığında iyi bir dijital pazarlama stratejine ihtiyaç vardır. Söz konusu stratejinin oluşturulması ve takip edilmesi için de dijital pazarlama uzmanına ihtiyaç vardır. Peki, bu denli önemli bir platformda görev alabilmek için ne yapmak gerekir.

Yukarıdaki başlıklarda anlatılan hususlar bir dijital pazarlama uzmanının sahip olması gereken nitelikler ve dijital pazarlamanın önemine yönelik bir çatıda ele alınmıştır. Bunun yanında söz konusu kariyer hedefinde ilerlemek için ne yapılması gerektiği ile ilgili belli hususlar kafanızda canlanmamış olabilir. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanı olmanın basit adımlarını aşağıdaki tavsiyelerden istifade ederek uygulamanızda fayda vardır.

Dijital Pazarlama Uzmanı Olmak İçin İzlenecek Adımlar Nelerdir?

İnternet dünyasında dijital pazarlama uzmanı olmak adına hazırlanmış birçok yazı ve literatüre ulaşabilirsiniz. Bunların hepsini inceleseniz bile işe hangi aşamadan başlamanız gerektiğine karar vermek gerçekten zor olabilir. Bu işe adım attığınız zaman dahi zamanınızı, gayretinizi ya da paranızı boşa harcamadığınıza emin olmanız gerekir.

Aşağıda yazılan hususlar kitabi hususlar değil, bu meslek grubunda başarılı olmuş kişilerin hangi yol haritasını takip ederek başarılı olduğu araştırmasından yola çıkılarak belirlenmiştir. Bu nedenle verimli bir süreç izleme adına sizlere yol göstereceğini düşünüyoruz.    

1.Adım: Dijital Pazarlama Bloglarını Okuyun

Dijital pazarlama dünyasında yol almak için öncelikle belli kavramları öğrenerek işe başlamalısınız. Dijital pazarlama kavramları ilk etapta biraz karmaşık gelebilir. Fakat kavramlar içinde boğulmadan ilerlediğiniz sürece kısa sürede bu karmaşıklığı kavrayacağınıza emin olabilirsiniz. Söz konusu kavramları öğrenmenin en kolay yolu da konu ile ilgili hazırlanmış blog ve eğitim materyallerini okumaktır.

2.Adım: Öğrendiklerinizi Uygulayın

Yukarıdaki başlıklarda da ısrarla üzerinde durulduğu gibi dijital pazarlamanın ana direkleri SEO ve içeriktir. Dijital pazarlama ile ilgili her şey bu iki kavramdan sonra gelir. Bu nedenle çalışmak istediğiniz alan ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir.

Çalışmanız ile ilgili yazacağınız yazıların bir listesini oluşturun. Kullanılacak anahtar kelimeleri doğru belirleyin. Makale yazarken ya da içerik oluştururken SEO uyumlu yazılarınızı çevrimiçi yayınlamak maksadıyla saklayın. Yapılan bu çalışma web sitesi trafiğini artıracaktır. 

3.Adım: Bir Web ya da Blog Sitesi Açın

Yazmak istediğiniz konuya yönelik blog ya da web sitesi için güzel bir isim düşünebilirsiniz. Belirlediğiniz ismin benzersiz olması ve ziyaretçide ilgi uyandırması gerektiğini unutmayın. Mümkünse. com etki alanı satın alın. Siteye ücretli ya da ücretsiz bir wordpress teması yükleyin.

Web sitesine yüklemiş olduğunu temanın tamamen duyarlı olduğuna emin olun. Günümüzde web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların % 63’lük kısmı, bu sitelere mobil cihazlar üzerinden girmektedir. Bu nedenle web sitesinin mobil uyumlu olması, trafiğin yoğunluğu adına çok önemlidir.  

4.Adım: Web Sitenizi Tüm Arama Motoru Konsolları ile Doğrulayın

Web siteniz için gerekli çalışmaları yaparken web sitenizi Google arama konsoluna kayıt edin ve tarama için Google tarama için gönderin. Google boot’ları, web sitesinin site haritası üzerinden taramasını yapar ve arama motoru aramalarında bulunmasını sağlar.

5.Adım: Google Analytics Kurun

Her web sitesi sahibi sitede neler olup bittiğini, performansın nasıl olduğunu bilmek ister. Bunun yanında en çok merak edilen ve analiz edilmesi gereken sayısal veri, web sitesinin ziyaretçi sayısıdır. Söz konusu verilere ulaşmak da ancak Google Analytics ile mümkündür.

Bahse konu imkâna sahip olmak için Google Analytics’e kayıt olarak web sitenizin izleme kodunu sisteme yüklemeniz gerekir. Verilerin ne anlama geldiğini anlamak için Google Analytics ile ilgili küçük bir araştırma yapmanızda fayda vardır. Gerekli bilgiye sahip olarak ziyaretçilerin sayısını, davranışlarını, içeriklerin verimini anlamlandırabilirsiniz.

6.Adım: Sosyal Medya Hesapları Açın

İnsanlar internette harcadıkları zamanın büyük bir kısmını sosyal medya platformunda geçirirler. Bu nedenle söz konusu platformlar dijital pazarlama kapsamında büyük bir pazar halini almıştır. Açacağınız facebook, instagram, twiter, likedln, youtube gibi sosyal medya kanallarından istifade ederek yaptığınız işte daha başarılı olabilirsiniz.

Açmış olduğunuz sosyal medya hesaplarını blog sayfalarına da eklemenizin önemli avantajları olacaktır. Ayrıca takipçi sayısı fazla olan arkadaşlarınızın sosyal medya duvarlarında web ya da blog sayfanızın reklamının yapılması, çok büyük fayda sağlayacaktır.

7.Adım: Sosyal Paylaşım Etkileşimini Sağlayın

Hazırladığınız web ya da blog sayfasında sosyal paylaşımı etkinleştirin. WordPress ile içeriklerinizi sosyal medya platformlarında pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu uygulama ile içeriklerinize geri bağlantılar oluşturmanıza ve web sitesi trafiğini artırmanıza yardımcı olacaktır.

Web sitesine yüklediğiniz içerikleri beğenen okuyucular içerikleri kendi platformlarında da paylaşmak isteyeceklerdir. Bu nedenle web sitesindeki eklentiler bu paylaşımların çığ gibi büyümesinde yardımcı olacaktır.  

8.Adım: E-posta Aboneliğinizi Etkinleştirin

Blok sayfanızın e-posta kayıt formunu etkinleştirerek ziyaretçilerin bülteninize abone olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede blog sayfasında yapacağınız her yenilikten sonra abonelerinize e-posta gönderebilirsiniz.

Send Grid ya da Mail Chimp gibi e-posta pazarlama servislerine kaydolabilirsiniz. Söz konusu platformlar size 2 bin kişiye kadar ücretsiz e-posta gönderme hakkı verir. Ayrıca Mail Chimp, blog sayfasındaki tüm bülten abonelerini doğrudan mail grubuna alınması için size bir wordpress eklentisi de sunar. Web sitesine bir şey eklediğinizde takipçilerinizi bu konuda bilgilendirmek isteyebilirsiniz. E-posta göndermek, bunun için muhteşem bir yöntemdir.    

9. Adım: Hazırlanan İçeriği Yayınlayın

Web sitenizin ya da blog sayfasının tam anlamıyla hazır olduğunu düşünüyorsanız hazırladığınız içeriğin yayınlanma zamanı gelmiş demektir. İçeriği yüklerken SEO’nun tüm kurallarını dikkate almayı unutmayın. İçeriğinizi arama motoru optimizasyonu prensiplerine uygun şekilde yazdığınızda ve yayınladığınızda web sitesi trafiğinin hızlı şekilde büyüdüğüne şahit olacaksınız.

10.Adım: İçeriğinizin Tanıtımını Yapın

Hazırladığınız içeriği web sayfasında yayınladığınız anda tüm sosyal medya platformlarında içeriği paylaştığınıza emin olmalısınız. Web sitesinde kullanacağınız sosyal eklentiler, bu işlemi birkaç dakika içerisinde yapmanızı sağlayacaktır.

11.Adım: Ücretli Reklamları Başlatın

Web sitenize reklam vererek trafiği önemli ölçüde artırabilirsiniz. Sosyal medya kanalları ve arama motorları ücretli reklam için son derece cazip fırsatlar sunmaktadır. Reklamlar sayesinde web siteniz hızlı şekilde hedef haline gelecektir.

12.Adım: Backlink’ler Oluşturun

Arama motorları, bir web sitesinin popülaritesini hesaplarken sitedeki backlink sayısını dikkate alır. Bu nedenle web siteniz için kaliteli geri dönüşler almayı hedeflemelisiniz.  Bunun için link değişimi, rehber gönderimi ya da misafir yazısı gibi girişimlerden yararlanabilirsiniz.

Yukarıda yazılan hususların tamamını yapmak için bu işle ciddi anlamda haşir neşir olmanız gerekir. Kısa sürede yaptığınız faaliyetten sonuç alamayabilirsiniz. Fakat emin olun belli bir zaman sonra bu alanda attığınız her adımın maddi manevi sonucunun olduğunu göreceksiniz.

Dijital pazarlama kavramına hâkim olmanın yanında bununla ilgili kullanılan araçları irdelemek ve bilmek, yapılan işin çok önemli bir parçasıdır. Dijital pazarlama adına gerekli altyapıyı eksiksiz olarak oluşturduktan sonra markalaşma adına çalışmalar yapmanız gerekir. Bu da dijital pazarlama uzmanının doğal olarak belli bir süre ve sabır göstermesi gereken bir iştir.

Dijital Pazarlama Sertifikaları Nelerdir?

Dijital pazarlama, çağımızın büyük bir pazarlama alanı olduğu gibi eğitim alanında da önemli bir birimdir. Bu kapsamda birçok dijital pazarlama sertifika programının varlığına şahit olabilirsiniz.

Dijital pazarlama, özellikle son 10 yıl içerisinde büyük gelişim göstermiş bir sektör olup bundan sonraki süreçte de gelişimini devam ettirecek gözüküyor. Gelişen dünyada her geçen geliştiğine şahit olduğumuz endüstri, yeni araştırma alanları, yeni dijital platformlar, yeni sosyal medya ağları, kodlama dilleri için belirli bir müfredat belirlemek mümkün değildir. Bu kapsamda söz konusu gelişmeleri dinamik bir duruş ile takip etmek gereklidir.

Dijital pazarlama uzmanı olma konusunda kariyer hedefleyen kişiler bu alandaki sertifika programlarından istifade edebilirler. Dijital pazarlama, internet pazarlama bilimi olduğu için projenize uygun sertifika programlarından istifade ederek öğrendiklerinizi deneyebilir ya da değerlendirebilirsiniz. Bu anlamda sertifika programlarından ücretli ya da ücretsiz şekilde yararlanabilirsiniz. Dijital pazarlama uzmanı olma yolunda alabileceğiniz sertifika programlarını aşağıda bulabilirsiniz.    

Google Sertifika Programları

Dijital pazarlama konusunda kendi kendinize öğrendiğiniz bilgileri geliştirebilir, Google’ın reklamcılık sistemini ayrıntılı şekilde anlayabilirsiniz. Dijital pazarlama uzmanı kariyerinde başvurabileceğiniz Google sertifikalarını şu şekilde sıralayabilirsiniz.

 • Analytics 360
 • Analytics Bireysel Kalifikasyon
 • Google Analytics Premium
 • Mobil Siteler Sertifikasyonu
 • Mobil Sertifika
 • Video Sertifikası
 • Alışveriş sertifikası
 • Arama Sertifikasyonu
 • Google Online Pazarlama Temelleri
 • Uygulama Yöneticisi Temelleri
 • Dijital Satış Sertifikası

HubSpot Sertifika Programları

Dijital pazarlama alanında aşağıdaki konularda kendinizi geliştirmek, pazarlama bileşenlerini ayrıntısı ile anlamak ve aşağıdaki alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Dijital pazarlama uzmanı olarak aşağıdaki sertifikalar da önemli faydalar sağlayacaktır.

 • Grafik Tasarım Sertifikası
 • İçerik Pazarlama Sertifikası
 • Sosyal Medya Sertifikasyonu
 • Gelen satış sertifikası
 • Gelen Pazarlama Sertifikasyonu
 • Lider Yönetim Sertifikası
 • Marka Katılım Sertifikası
 • İşletme Yazma Sertifikası
 • Konuşma Stratejisi Sertifikası
 • Satış Müdürü Eğitim Sertifikası
 • Facebook Pazarlama Sertifikasyonu
 • Arama motoru optimizasyonu 
 • E-posta Pazarlama Sertifikası
 • HubSpot Pazarlama Yazılım Sertifikası
 • Dijital pazarlama uzmanı satış Yazılımı Sertifikası
 • Büyüme Odaklı Tasarım Sertifikası
 • Satış Etkinleştirme Sertifikası
 • Facebook Reklam Sertifikası

Bing Sertifika Programları

Bing sertifika programları, Google’ın aksine reklam alanında her türlü ayrıntıyı kapsayan bir programdır. Söz konusu program kapsamında dijital pazarlama uzmanı olarak reklam alanında her türlü ayrıntıya hâkim olabilirsiniz.

Twitter Sertifikaları

Twitter’dan pazarlama alanında istifade etmek ve bu alanda bir yatırım getirisi elde etmek için bu sertifikadan yararlanabilirsiniz. Twitter Business hesabının nasıl kullanılacağına yönelik gerekli bilgileri bu programla elde edebilirsiniz.

Peki, yukarıdaki sertifikaları aldıktan sonra dijital pazarlama uzmanı olur musunuz?

Dijital pazarlama uzmanı olmak, bisiklete binmek gibi bir şeydir. Yani, öğrendikten sonra profesyonellik, tamamen uygulama aşaması ile ilgili bir durumdur. Eğitim esnasında eğitimcinin rehberlik faaliyetinin yanı sıra kendinizin icra edeceği çalışmalar ve test süreçleri, sürekli bir gelişim sağlayacaktır.

Pratik ve yenilikçi düşüncenin yanında sabırlı olmak, dijital pazarlama uzmanı olmanın temel anahtarlarıdır. Dijital pazarlama alanında bakış açınızı pratik bir şekilde uygulamaya geçirerek başarıya ulaşabilirsiniz.

Günümüz dünyasında şirketler, 360 derece entegre pazarlama alanları oluşturabilen ve bunları uygulayabilen dijital pazarlama uzmanı ararlar. Yukarıda sayılan beceriler ve sertifikalara sahip olarak önemli kadrolarda dijital pazarlama uzmanı olarak görev alabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanının Başarı Anahtarı

Gerek bireysel olarak faaliyet gösteren, gerekse de şirket bünyesinde çalışan dijital pazarlama uzmanının başarılı olabilmesi için bir kısım başarı anahtarlarını eksiksiz uygulamak gerekir. Bu kapsamda neler yapılması gerektiğini aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

Farklı Olun

Sadece dijital pazarlama alanında değil, tüm sektörel faaliyet alanlarında başarılı olmak için yapılan işin farklı bir bakış açısı ile yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanı olarak hedef kitle nerede ise oraya odaklanmak gerekir. Bunu bir bukalemunun renk değiştirme özelliğine benzetebilirsiniz. Dijital pazarlama uzmanı, hedef kitlenizin bulunduğu platforma göre renk değiştirebilmelidir.

İnsanlar bir işi sıradan, herkes gibi yapanlara ilgi duymazlar. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanı, yaptığı en ufak ayrıntıyı sadece kendisi yapmalıdır. Sektörde başarılı olan dijital pazarlama uzmanı kişilerin her yaptıkları işte farklı şeyler denediğini göreceksiniz. Bahse konu kişiler hedef kitleleri iyi analiz ederek nerde oldukları, ne yaptıkları ve nelerle uğraştıklarını analiz ederek harekete geçerler. Bu alanda yapılan farklı uygulamaları fikir vermesi açısından şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Trafik almayan sayfaların kaldırılması
 • Telegram kanallarının kurulması
 • Öne çıkan görselleri periyodik olarak güncellenmesi
 • Web sitesinde sık sorulan sorular bölümünün oluşturulması
 • Sosyal medya platformlarında canlı yayınlar düzenlenmesi
 • Video içeriklerin ve postcast’lerin üretilmesi

Tecrübe Kazanın

Dijital pazarlama uzmanının bu yolda başarılı olmasının en pratik yolu uygulamadır. Bunun için de ihtiyacı olan kişilere ücretsiz destek sağlayarak arzu ettiğiniz tecrübeye ulaşabilirsiniz. Bir şeyin araştırılması ve öğrenilmesi, zor bir durum değildir. Bir alanda başarılı olmanın kritik yönü araştırılan ve öğrenilen hususların tecrübe ekseninde pratiğinin yapılmasıdır. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanı olarak alanınızda vereceğiniz ücretsiz destekler ile tecrübe kazanırsınız. Aynı zamanda verdiğiniz desteklerin orta ve uzun vadede etkili sonuçlarını da alabilirsiniz. Tecrübe kazanma adına başarılı dijital pazarlama uzmanı kişilerin neler yaptığını kısa bir örnekle açıklayalım.

Dijital pazarlama uzmanı kişilerin başlangıç aşamasında R10.net web sitesinden sektörle ilgili sorulan sorulara tatmin edici cevaplar verdiği görülüyor. İnsanlarla ilgilenme sürecinde dijital pazarlama uzmanının bilinirliği artar. Bu işin sevmekle, ilgi ve vakit harcama ile olacak bir iş olduğunun bilincinde olarak hareket edilmiştir. Öncelikle yapılan işte başarılı olunacağına inanmak gerekir.     

Dijital pazarlama uzmanının tecrübe kazanma yollarından biri de kendi projesine yönelik çalışmalar yürütmektir. Siteniz için çeşitli içerikler üretmek, reklamlar vermek, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, bu kapsamda yapılacak çalışmalardır. Bunları yaparken de en iyilerin yol haritasını iyi analiz ederek işi onlardan daha iyi yapmaya çalışmanız gerekir.

Dijital Pazarlama Araçlarına Hâkim Olun

Yukarıda sayılan dijital pazarlama araçlarına hâkimiyet, dijital pazarlama uzmanının başarılı olması adına çok önemlidir. Bu araçlarla ilgilenmek çok eğlenceli olmasının yanında vakit harcanması gereken, önemsenmesi gereken bir faaliyettir.

Dijital pazarlama uzmanının dijital pazarlama araçlarından herhangi birine hâkim olmaması demek, bir futbol maçında bir oyuncu eksik oynamak gibidir. Bu kadar büyük bir dijital platformda doğal olarak rakiplerin de fazla olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda her türlü alanda hâkimiyeti tam olan dijital pazarlama uzmanı, rakiplerinden bir adım önde olacaktır.

Hızlı Öğrenme Taktiklerini Kullanın

Yukarıda da birçok defa değinildiği gibi dijital pazarlama, çok büyük bir dünyadır. Bu alanda her şeye hâkim olabilmek büyük bir süreçtir. Bu kapsamda hızlı öğrenme taktiklerini kullanarak nazari kısımlarla mümkün olduğu kadar vakit kaybetmemek gerekir. Dijital pazarlama uzmanı, daha çok işin uygulama kısmı ile uğraşmalıdır.

Dijital pazarlamanın öneminin her geçen gün öneminin arttığı bir gerçektir. Dijital pazarlama uzmanı olmak için her türlü gayreti sarf etmeyi göze aldıysanız tüm imkânlar önünüzdedir. Bu alanda başarılı olmak, tamamen sizin çabanız ile ilgilidir. Yukarıda anlatılanlar ışığında başarı sizin elinizde…