Diğer Alan Adı Türleri Nelerdir?

0
441

Detaylı olarak değinmiş olduğumuz kavramlardan sonra birde diğer alan adı türü diyebileceğimiz İkinci Seviye Alan Adları ( Second Level Domains) konusuna değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Bu alan adlarını aslında hemen bir bakışta farklı olduklarını anlayabiliriz. Bu alan adları ;

  • .com.tr
  • .co.uk
  • net.tr gibi alan adlarıdır.

Durumu şu şekilde özetleyebiliriz. Bu tip domainler bir TLD ve bir de ccTLD’den oluşuyor diyebiliriz.

Örneğin com.tr alan adını incelediğimizde ;

.com  Top Level Domain , .tr ise ccTLD Domain olduğunu daha evvel izah etmiştik.

Bu tip alan adlarının bir kısmı belge ile alınabilirken bazıları da belgesiz tahsis edilebilmektedir. Bu alan adlarının tescili ile ilgili açıklamaları ilerleyen konularda tekrar ele alacağız.,