Bilişim Danışmanı Nedir? Kime Denir?

0
2008

Endüstriyel sektörler, tüketim malları sektörleri, yaşam bilimleri, perakende sektörü, otomotiv sektörü gibi birçok farklı sektör, zorluklarını çözmeye çalışan firmaları barındırır. Bu sektörlerin bilgi teknolojisi sistemleri hakkında teknoloji danışmanları olarak çalışan, bilişim konusunda yardım ve tavsiyelerle müşterilerine yardımcı olan bilişim danışmanı kişiler; firmaların büyümesinde stratejik ve operasyonel görevleri üstlenen kişilerdir. İşletmelerin teknoloji aracılığıyla; markaları ve hizmetleri üzerinde değer yaratmalarına ve performanslarını optimize ederek, üst seviyelere çıkarmak için çalışırlar.

Danışmanların iş aldığı sektörler arasında;

 • Yazılım şirketleri
 • Hizmet şirketleri
 • Bilişim teknolojileri perakendecileri
 • Finans kuruluşları
 • Özel kuruluşlar
 • Profesyonel hizmet firmaları

Bilişim danışmanı olarak hizmet veren kişi ya da kurumlar; müşterilerle etkili bir şekilde ilgilenmek için, kişiler arası güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

Bilişim Danışmanı Kimdir?

Farklı sektörlerde hizmet veren firmaların; BT sistemleri üzerinde geliştirme yapmak, teknolojinin sisteme entegre edilmesine yardımcı olacak kişi olan

Bilişim danışmanı bazı temel becerilere sahip olmalıdır;

 • Projelere titizlikle yaklaşmak,
 • Detaylara dikkat etmek,
 • Yüksek standartları karşılayabilmek,
 • Problem çözme becerisinde iyi olmak,
 • Etkili zaman yönetimi becerisi olmak,
 • Baskı altında çalışabilme yeteneğinin olması,
 • Çoklu görev yeteneğini kullanabilme,
 • Müşterilerle ilgilenirken, kişiler arasında iletişim becerisini kullanma

Bilişim teknolojileri konusunda bilişim danışmanı olarak hizmet veren kişi ya da ajansların, bilgi ve müşteri odaklı olması önemlidir. Çünkü bir danışmanın en önemli kozu, doğru şekilde kurduğu iletişimdir. Bu yüzden sunum becerilerinin müşteriyi şaşırtması, üstün teknik uzmanlık ve problem çözme yeteneği olmalıdır. Bilişim danışmanı bireysel olarak; lüks mallardan tarımsal gıdalara, havacılık ve uzay endüstrisinden orta ölçekli sektörde hizmet veren her türlü firma ile çalışabilir. Bir ajans içinde çalışan bilişim danışmanı ise; uzman bilişimciler dışında, proje yöneticilerinden oluşan bir proje ekibiyle hizmet verir.

Bilişim Danışmanının Hizmet Alanı Nedir?

Çağımızın bilgisayar çağı olması, artık hemen her şeyin bilgisayarlar ve internet ağı üzerinden gerçekleştiriliyor olması, danışman olarak hizmet veren kişilere ihtiyacı da artırmaktadır. Dünya üzerinde birçok işletme; işlerinin daha düzenli ve küresel anlamda internet ağı üzerinden doğru şekilde gerçekleşmesi için, bilgi teknolojisi sistemlerini çok iyi bilen ve uzmanlık alanı olarak seçmiş kişilere ihtiyaç duyuyor. Hizmet alanları içinde; sağlık sektörü, imalat/otomotiv sektörü, ulaşım sektörü, kamu sektörü, finansal hizmet sektörleri, küresel yatırım şirketleri gibi alanlar bulunur.

Bir bilişim danışmanı birçok farklı sorumluluğu üstlenir;

 • Müşteri gereksinimlerini ve iş hedefleri, çok iyi anlayıp analiz etmek,
 • Hedeflere ulaşmak için, teknolojiyi kullanma konusunda, stratejik tavsiyelerde bulunmak,
 • Bilişim teknolojilerini yönetmek ve şirket içi teknik personel ile iş birliği yapmak,
 • Doğru mimari ve işlevselliği sağlayacak BT sistemlerini ve sistem ağlarını tasarlamak,
 • Gelişen teknolojinin sıkı takipçisi olmak ve bu yeni teknolojileri sisteme uygulamak,
 • Firmaların teknik sorunlarıyla yakından ilgilenmek,
 • Şirketlerin mevcut sistemleri üzerinde revizyona gitmek ve iyileştirme önerilerinde bulunarak bu konuda raporlar oluşturmak

Bir bilişim danışmanı; bilgisayar onarımlardan büyük ağların yönetimine, bakımına kadar birçok konuda uzmanlığa sahiptir ve Proje bakımı, bakım ve onarım ile güvenlik konularında üç farklı uzmanlığa sahip kişilerdir.

Bilişim Danışmanı Hangi Niteliklere Sahiptir?

Bilişim danışmanlığı hizmeti; çoğunlukla ofis tabanlıdır ve bir proje ekibinin üyesi olarak çalışmalara devam eder. Çoğu zaman stresli, hızlı ve tempolu iş saatleri vardır ve sektörde bilişim danışmanı olarak hizmet veren kişiler, bazı niteliklere sahip olmalıdır.

 • Bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği,
 • Elektrik/elektronik mühendisliği,
 • Bilgi sistemleri
 • Matematik bilimi
 • İş disiplini

Tüm bunların yanında çok analitik ve aynı zamanda yaratıcı olan danışmanlar, analitik ve çok miktarda bilgiyi de inceleyebiliyor olmalıdır. Bunun amacı; bilgileri kullanmak, müşteri sorunlarını çok iyi analiz ederek çözüm üretmektir. Aynı zamanda esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan kişilerdir. Bilişim danışmanlığı hizmeti veren firmalara başvuran firmaların, cevapları kolay bulunmayan, karmaşık sorunları bulunur. Bu yüzden bu karmaşıklığı çözmek ve müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını profesyonel şekilde karşılamak önemlidir. Bir başka önemli konu ise bir bilişim danışmanı; belli sayıda teknik aracı, veri analiz araçlarını kullanma konusunda, bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Çünkü günlük olarak veri analiz araçları kullanılır ve bunun günlük rutin iş olarak görülmesi önemlidir.

Bilişim Danışmanı Bir Projede Hangi Stratejileri Kullanır?

Bilişim teknolojileri strateji danışmanlığı CIO için; çeşitlendirilmiş bir bilişim teknolojileri ortamını, bir araya getirecek ve mevcut iş süreçlerini destekleyecek, yeni iş girişimlerini teşvik etmeye yönelik çalışmalar, bilişim danışmanı tarafından yapılması gereken stratejilerin başında gelir.

Bilişim danışmanı bir strateji oluştururken;

 • Proje ve bilişim teknolojileriyle ilgili uyum planı oluşturur.
 • Operasyonel verimliliğin artırılması için, daha gelişmiş bir bilişim teknoloji işletim modeli hazırlar.
 • Beceri açıkları olduğunda, bilişim kaynak planı oluşturur.
 • Projeler için uygulama entegrasyon planı yapar.
 • Bilişim teknolojileri hizmet güvenilirliğinin ve uygulama performansını yönetimine yönelik plan yapar.
 • İş açısından kritik bilişim teknolojileri sistemlerinde veri kalitesini artıracak planlar oluşturur.
 • Bilişim teknolojilerinin güvenliği ve uyumunu sağlamak için plan yapar.

Bilişim teknolojilerinin yenilenmesi, somut iş sonuçlarının sağlanması, bilişim danışmanı tarafından süreçlerin hızlı, güvenli ve uygun maliyetli optimizasyonlarla gerçekleştirilmesi hem bireysel hem de kurumsal olarak danışmanlık hizmeti sunulduğunda önem kazanır.

Bilişim Teknolojisi Proje Yönetimi Danışmanı Ne Yapar?

İşletme sahipleri ve yöneticileri; oluşan sorunlarına cevap ve çözüm sağlamak için, proje yönetimi bilişim danışmanı olan uzmanlara başvurur. Müşterilerin her zaman bir fikirleri vardır ancak; gerçekleştirilecek işlemlerin neler olduğu, maliyetin ne olacağına ya da hizmetin neleri kapsayacağı konusunda pek bilgileri olmayabilir. Burada devreye bilişim danışmanı uzmanlar girer. Danışmanın buradaki görevi; boşlukları doldurarak, operasyonun yönetimini ele almaktır. Bir maliyet analizi ve bilişim teknolojilerinde çözümlerle ilgili ayrıntıların bulunduğu bir proje kapsamını sağlayan danışmanlar; ekibi yöneterek, proje devam ederken, projenin geleceği konusundaki her türlü kıyaslamaları takip ederek, ilgili kişilere görevler verir.

Bilişim Teknolojisi Güvenlik Danışmanının Görev Alanı Nedir?

Bilişim teknoloji uzmanlık alanının ikinci bir kolu olan bilişim teknolojisi güvenlik danışmanı; bağımsız makinelerde ya da daha büyük ağlardaki donanım ya da yazılım sorunları için destek verir. Daha küçük ya da orta ölçekli şirketler, genellikle bu tür sorunlar için hizmet veren bilişim danışmanı ile çalışır. Bu alanda uzmanlaşan danışmanlar, normal iş operasyonlarının bozulmasına neden olan sorunları tespit ederek, bu konuda en hızlı ve güvenilir çözümü üretir.

Bilişim Teknolojileri Güvenlik Danışmanının Görevleri Nelerdir?

Bilişim teknolojileri konusunda uzmanlık alanlarının bir üçüncü kolu olan bilişim teknolojileri güvenlik danışmanı; siber güvenlik danışmanları olarak adlandırılır ve siber saldırılar üzerine çalışır. Siber saldırıya uğrayan her tür işletme, belediye ya da hükümet kuruluşlarına destek veren güvenlik bilişim danışmanı; güvenlik konusunda ön saflarda çalışır ve şirketlerin dijital varlıklarının korunması için, tavsiye ve çözümler üretir. Firmaların güvenlik duvarı oluşturmasında, virüs koruması programlarının yüklenmesinde ve ağların bilgisayar korsanlığı girişimlerine karşı, güvenli olup olmadığına bakan güvenlik danışmanları; veri ihlali meydana geldiğinde bir yanıt ve kurtarma stratejisi oluşturarak, uygulamasını yapar.

Bilişim Danışmanı Firmalara Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Bir bilişim danışmanı; bir anahtar alan ya da etki alanında uzmandır. Web sitelerine, yazılımlara, ağ bağlantı altyapılarına, bulut ortamlarına, ERP’lere ya da diğer bilişim teknolojileri çözümlerine danışarak, uygulanmasına yardımcı olur.

Danışmanların bilişim teknolojileri danışmanından alacağı yardımlar arasında;

 • Kuruluşun ve temelde ortamın bilişim teknolojilerine gereksinimlerini anlamak ve analizinin yapılması
 • Firmaların ihtiyaç ve beklentilerine göre; bilişim teknolojisi çözümleri ve hizmetleri için danışmanlık sunmak,
 • Uygulama süreçlerinin yönetilmesi ve denetlenmesi
 • Firmalara ve firma çalışanlarına, değişim yönetimi sürecinde, gerekli yardımı sunmak

Bir bilişim danışmanı genellikle bağımsız olarak çalışmakla birlikte, aynı zamanda bir danışmanlık ajansına bağlı olarak da hizmet verebilir.

Bilişim Danışmanı Uzmanlık Alanları Hangileridir?

Bir bilişim danışmanı; eğitim kapsamı ne olursa olsun, belli teknoloji alanında uzmanlaşmıştır. Ortak uzmanlık alanları arasında; Java, web analizi, güvenlik, veri yönetimi, altyapı teknolojisi, mobil teknoloji, risk yönetimi, depolama ve yedekleme gibi alanlar bulunur. Aynı zamanda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve sürekli eğitime açık olmak gerekir.

Bilişim danışmanlığı yapan kişi ya da ajanslar, iş ve teknoloji gereksinimlerini net şekilde anlamanın yanında; hizmet ve sonuçlar konusunda, müşterinin tam olarak ne istediğini öğrenmek ve projeye başlamadan önce, müşteri ile, profesyonel iletişim kurar. Görevi üstlenen ajans ya da bireysel danışman; müşterinin ne istediğini tam olarak anlamasının ardından, müşterisinin ihtiyaç ve beklentisini karşılayacak stratejiyi geliştirir.

Teknolojik altyapının kurulması aşamasında; teknolojinin nasıl sürdürüleceğinden emin olmak adına, müşterinin teknoloji kolunda çalışan birimiyle, yakın ilişkide olur. Teknoloji araçlarından tam olarak nasıl yararlanılacağı konusunda personele gerekli eğitim sunumlarını yapar. Aynı zamanda müşteriye; uygulama süreçleri aşamasında gerekli periyodik raporlamayı yaparak, sistem iyileştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunur.

Bilişim Danışmanları Tipik Bir Projede Hangi Hizmetleri Sunar?

Teknoloji danışmanı olarak da adlandırılan bilişim danışmanı; iş ve bilişim teknolojileri sorunları hakkında yardım ve tavsiye arayan endüstriyel ve ticari müşterilerle çalışırken, birçok alanda proje bazlı hizmet sunar.

Danışmanların bir projede sundukları hizmetler arasında;

 • Bir müşteri organizasyonunda, farklı bölümlerde danışmanlık
 • Kuruluş verilerinin analizini yapmak
 • Bilgi sistemi gereksinimleri belirlemek ve proje hedeflerini tanımlamak
 • Uygun donanım, yazılım ve sistemleri tavsiye etmek
 • Yeni sistem ve yazılımları tasarlayarak, kurmak ve denemek
 • Kurulacak yeni sistemde ortaya çıkan sorunları çözmek
 • Bilgi derlemesi yaparak, sunumunu gerçekleştirmek
 • Raporlama yapmak ve belgelendirmeye yardımcı olmak
 • Bilgisayar sorunlarını gidermek ve virüsleri yok etmek
 • Geri bildirimleri yanıtlamak

Bilişim danışmanı; projenin yoğunluğuna bağlı olarak, esnek iş saatlerine sahip olarak çalışırken; aynı zamanda seyahatlere çıkarak, şehir dışındaki müşterilerine de yardımcı olarak, iş kapsamını genişletebilir.

Bilişim Danışmanlığı Ajansları Nasıl Hizmet Verir?

Bilişim danışmanlığı ajansları, birçok farklı alanda hizmet verir. Somut iş sonuçlarının sağlanabilmesi için bilişim sistemlerinin ve süreçlerinin hızlı ve uygun maliyetli optimizasyonu konusunda danışmanlık sunar ve bu konuda en tecrübeli bilişim danışmanı görevlendirilir. Bilişim danışmanlığı ajansları; müşterilerin mimari, iş gücü ve uygulamalar açısından strateji olmak üzere dijital teknoloji entegrasyonu ile, yeni ve eski bilişim teknolojilerinin bir arada olmasına olanak tanır. Bunun yanında BT stratejisi ile bulut aracı, sistem mimarisi ve uygulama hizmetleri sağlayıcıları ile; yeni ve yüksek hızlı, dijitalleştirilmiş bir platform oluşturarak bilişim teknolojilerinde uçtan uca dönüşüm için destek sağlar.

Bilişim Teknolojisinde ERP Bilişim Danışmanlarıyla Nasıl Gerçekleştirilir?

Kurumsal kaynak planlaması ERP teknolojisi; monolatik bir uygulamadan dijital bir işletmeye dönüşmek için uygulanan, modüler bir yapıdır. Şirketlere hız, çeviklik kazandırmak için, temel ERP yapılarını genişletme konusunda rehberlik eder ve bu konuda bilişim danışmanı olarak hizmet verir. Aynı zamanda endüstri deneyimi ve işlevsel beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin dönüşümleri sırasında en yeni teknolojisi bilgisi de harmanlanır.

Program Proje ve Hizmet Entegrasyon Yönetimi Nasıl Yapılır?

Günümüzün birçok farklı sektöründe hizmet veren işletmeler; uygun maliyetli ve başarılı bir dönüşüm program ve hizmetin sunumunu bilişim teknolojileriyle uyumlu hale getiriyor. Program ve hizmet sunumunu, gelecekte beklenti ve iş ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeye yardımcı olmak metotlar, süreçler, analiz araçları kullanımı bilişim danışmanı kişiler tarafından sağlanır.

Danışmanlar; müşterilere program ve hizmet sunumunun, işletmenin gelecekteki ihtiyaçlarına bağlı olmasını sağlamaları adına yardımcı olur. Müşteriler işlerinin operasyonel ihtiyaçlarıyla tutarlı hizmet ortamlarını oluşturmak ve yönetmek için; bu ortamların tasarımını yaparak inşa edecek, çalışmasına yardımcı olacak ve kendi hizmetlerini şirket içinde oluşturmak için, bilişim danışmanı ile iş birliği yapar.

Dijital Dönüşümde Bilişim Danışmanı Hangi Hizmetleri Verir?

Dijital dönüşümden yararlanmak isteyen firmalar; ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmetleri odaklanır ve gerçek faydalar sağlanmasını ister. Bu yüzden dijital dönüşümde deneyimini kullanan bilişim danışmanı ve proje ekibi, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak, için birçok konuda hizmet verir.

 • Müşteri mobil uygulamaları
 • Akıllı sadakat programları
 • Müşteri servisleri
 • E-ticaret çözümleri
 • Müşteri portalları ve web siteleri

Bunun yanında; birden fazla kanalda müşteri verilerinin ve geri bildirimlerinin toplanması, bunları veriye dayalı kararlara dönüştürerek, müşteri stratejisinin değiştirilmesi yönünde, en yeni iş birliği modelleri sunulması ve veri potansiyellerinin kullanılması da yine bilişim danışmanı tarafından, firmalara sunulur.

Bilgi Teknolojilerinde Altyapı ve Bileşenlerin Güvenliği Nasıl Yapılır?

Bilişim teknolojilerinde altyapı ve bileşenlerin güvenliği oldukça önemlidir. Altyapıların bileşenleri için tam ölçekli güvenlik değerlendir ve planlama hizmeti sunan bilişim danışmanı; web, mobil ve masaüstü uygulamalarında, ağ servislerinde, uzaktan erişim yazılımlarında güvenlik risklerini belirler ve bu riskleri azaltacak önlemleri hayata geçirir. Bilişim teknolojilerinin güvenlik konusunda uzmanlaşan danışmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; altyapı koruma düzeyi dikkatlice kontrol edilerek, ağ ve uygulamalar içindeki güvenlik zaafları yok edilmeye çalışılır.

Altyapı güvenlik denetimi yapılırken;

 • Tüm güvenlik politikaları ve prosedürleri incelenir.
 • Güvenlik izleme araçları kullanılarak, sorunlar tespit edilir.
 • Fiziksel erişim kontrolü yapılır.
 • Konfigürasyon yönetimi yapılarak, sürüm kontrolü uygulanır.

Güvenlik danışmanları tarafından PCI, DSS, HIPAA ve diğer düzenleme ve standartlarla ilgili uyumluluk testleri yapılır ve bilişim teknolojileri ortamının ve öğelerinin, otomatik ve manuel taramaları gerçekleştirilir. Çıkan test sonuçlarına göre, müşteriye ayrıntılı bir rapor hazırlanır.

Bilişim Teknolojilerinde Uygulama Güvenliği Nasıl Uygulanır?

Kötü kodlanan ya da yeterince korunmayan uygulamalar, firmaları riske atarken, veri ihlallerine de neden olur. Web, mobil ya da masaüstü uygulamaların güvenliğini değerlendirme ve test etmenin dışında; müşterilerin yerel olarak ya da uzaktan depolanan kurumsal verilerinin, etkili şekilde korunmasına yardımcı olmak için, bilişim danışmanı bilgi ve becerisini ortaya koyar. Her programlama dilinin, geliştirme aşaması, güvenlik açıklarına neden olabilecek durumları vardır. Uzman danışmanlar; uygulamaların yayınlanmasından önce, mevcut boşlukları tespit ederek, çözüm üretir. Güvenlik danışmanları; otomatik ve manuel şekilde güvenlik kod incelemesi yapar.

Güvenlik kod incelemesi yapılırken;

 • Yazılım kalitesinin iyileştirilmesi ve koruma düzeyinin artırılması için, geliştirme sırasında uygulamaya yapılan hatalar tespit edilir.
 • Güvenlik açıklarının oluşma olasılığı bulunan ve uygulamanın kaynak kodundaki zayıf noktalar vurgulanır.
 • Uygulamalarda tespit edilen güvenlik zaaflarını ortadan kaldırmak için, en uygun maliyetli yollar kullanılır.

Özellikle kurumsal ağ güvenliğinin artırılması, gizlilik sahtekârlığı, kimlik ya da şirket özel bilgi hırsızlığı, DDos saldırıları engellenerek, bilişim teknolojileri yönetiminde risk azaltılabilir.